Åndeverden - Engler - Husrens

Engler Introduksjon

Engler – også kalt himmelens budbringere – har lenge vært kjent for menneskeheten. Men det er få fysiske tegn fra englene rundt oss i hverdagen om at de har eksistert blant oss i lang tid.

De fleste forskere mener jo at Universet oppstod gjennom det store Big Bang. En enorm eksplosjon i rommet som Universet vårt utviklet seg ifra.

I de fleste religioner så oppstod Universet da en gudommelig skapning bestemte seg for å skape hele skaperverket. Der trengte han hjelpere for å opprettholde det gudommelig og ut i fra dette så skaptes han engler som sine sendebud.

Fortellinger om engler kan spores tilbake tusenvis av år. I alle de store verdensreligionene finnes det fortellinger om engler.

Engler er noe som er beskrevet i mange forskjellige religiøse trossamfunn.

Vi her i nord kjenner kanskje best til engler gjennom kristendom læren vår. Tidlig kristendom forklarer engler som Guds sendebud, gode vesener av kjærlighet.

Den mest kjente engelen for oss er kanskje engelen Gabriel som kom til Maria med budskapet om at det skulle komme en ny frelser ned til menneskene…

Så hvorfor er det så mange som er skeptiske til engler og det vi tror på da?
At vi kan få kontakt med engleenergien og at de har budskap og hjelp å tilby oss mennesker?

Jeg tror at det er forskjellen mellom det vi kaller Ånd og Vitenskap.
Vitenskap kan bevises og det kan dessverre ikke ånd på den samme måten.

Det er mest fokus på to typer engler – Skytsengler og erkeengler.

Hva er en skytsengel?
Min opplevelse og sannhet er at hver og en av oss får sin egen skytsengel når vi blir født. Som er med oss og ved vår side hele livet. Disse englene er vesener av lys og total ubetinget kjærlighet. De kommer den dagen du blir født og forlater deg aldri og er hos deg helt til den dagen du forlater denne jorden.

Det er flere som jobber med Universet som mener det at skytsenglenes oppgave er bla å tilføre følelsesmessig balanse, harmoni og kjærlighet til oss mennesker.

Skytsenglene våre vokter over vårt fysiske og psykiske velvære. De prøver å hjelpe oss til å finne vår livsvei i dette jordiske livet. Engler prøver å hjelpe, inspirere og gi oss råd gjennom vårt høyere Selv. De jobber for lys og kjærlighet for det mennesket de er på besøk hos.

Andre eksempler er at mennesker som har vært veldig syke, som har opplevd og sett lys og engler inne på sykerommet sitt. Når de har blitt blir bedre igjen så kan de forklare oss uforklarlige opplevelser som de aldri viker i fra.

Det er vel ikke uten grunn at vi har utrykket: Nå hadde vi englevakt!!

Problemet er ofte at vi ikke kan se, høre eller bevise at engler eksisterer. Men det har ofte vist seg at hvis vi virkelig ser, hører og åpner opp vår bevissthet, vil vi få klare svar om hva som er en sannhet for oss.

Tenk litt på de gamle barndomsbildene våre med små barn som skal gå over en bro, så er det en stor engel som passer på de…. Kan du huske det ?

Jeg kan også oppleve å se noen av de menneskene som spurt Universet om hjelp til å bli passet på i sin hverdag. Jeg kan se at de har flere energier/engler rundt seg i situasjonene de er i. Enten om jeg ser at de passer på bilen de sitter i, da jeg møter de gående på veien eller om de løper alene en tur i skogen.

Ellers så er vi jo litt heldige som lever i en mer opplyst tid en før. Da var menneskene som snakket og trodde på hjelpere og engler brent på bålet for hekseri. De siste tiårene er vi i en tid som har mye fokus på åndelig oppvåkning og engelenergi. Heldigvis..
Det er så godt å ha fokus på noe som er bare positivt, da det er nok av oppmerksomhet rettet på det som er negativt ellers i verden.

Det er mange der ute som er ”skapåndelige” som jeg kaller det. De tør ikke å stå for det de egentlig tror på fordi de er redde for å bli fleipet av. Det er mye fleiping i de sosiale medier så det kan jeg skjønne. Igjen derfor er det viktig å forstå og vite hva en tror på slik at vi kan eie vår sannhet. Derfor er det enda viktigere at vi som da eier sannheten vår tør å bane vei for alle de som fortsatt er usikre og redde.

Det er også en av grunnene til at Heidis Univers har oppstått..

Erkeengler –

Erkeenglene ser også etter og passer på menneskene. I tillegg ser de også etter gjerne større grupper mennesker. De fungerer som mellomledd mellom den åndelige verden og vår verden.

Det sies at de organiserer og planlegger. At de kan sammenlignes med universets arkitekter, da de hjelper til over større gruppe mennesker og har ansvar for hvert sitt område.

Det er forskjellige meninger om hvor mange erkeengler som finnes, men vi forholder oss til fire av de mest kjente: Uriel, Gabriel, Rafael og Mikael

Da vi alle her er en del av helheten og har det gudommelige i oss, så har vi alle tilgang til en rekke av de egenskapene som finnes i universet og i de forskjellige erkeenglene.

Engler kan vise seg på forskjellige måter. Noen ser dem gjennom meditasjon eller drømmer, mens andre kan se et glimt av en engel rett foran seg. Noen igjen føler at de har en eller flere engler hos seg. Vi kan ha både erkeengler, engler og skytsengler som våker over oss i hverdagen..

Er det noe englene forteller meg så er det at vi mennesker er alt for dårlige til å spørre om hjelp. Det er nok engler til oss alle og de har sin oppgave som handler om å hjelpe oss mennesker igjennom denne reisen vi har her nede på jorden.

I forholdt til guider som gjerne har spesielle oppgaver de kommer ned til oss for å hjelpe oss med så opplever jeg at englene kommer mer for å hjelpe oss med beskyttelse, styrke og det å være en veiviser. .

Å husk om du ønsker svar fra engleverden så behøver ikke svaret på spørsmålet ditt alltid komme ikke med en gang. Det kommer ikke alltid når du vil ha det, men heller når tiden er riktig for deg å motta det. 

NB: BRUK INTUISJONEN DIN !!

Opplever du stadig at du finner hvite fjær rundt deg?
Det er et godt tegn på at du har engler rundt deg. Der det er fjær opplever jeg ofte engleenergi. Så det er en fin måte engelen bruker for å kommunisere med oss. Se etter hvite fjør.

Jeg har til og med opplevd å stått inne i en stue sammen med andre mennesker og det har kommet dalende hvite englefjær gjennom stue taket. Vedkommende strakte hendene sine ut og fjøren landet i hennes hender.

Og som jeg da har snakket litt om før – så hvis vi får hjernefrekvensen vår ned til 10 svingninger pr sekund så svinger vi på samme frekvens som univers-atsmofæren og englesfæren og da er muligheten enda større for å få kontakt med erkeenglene…

Steiner som er til god hjelp for å komme i kontakt med engleenergien er grønn fluoritt og celestin. Disse kalles for englesteiner.

En annen god hjelp er meditasjon og den meditative tilstanden i hverdagen..

Tilkall erkeenglene om du trenger hjelp å støtte i din hverdag. De representerer litt forskjellige ting, så det er fint å ha fokus på den rette engelen i forhold til hva du ønsker hjelp til.

Her er en liten oversikt over de mest kjente erkeenglene:

Erkeenglene

  • URIEL er knyttet til jorden, naturen og dyrene. Han er derfor beskytter for alle jordens dyr, alle barn, jorden selv, alt som vokser og gror, for bønder, gartnere, veterinærer, fredsarbeidere, for mennesker i kirkelig/åndelig tjeneste, for naturvernere, dyrevernere, biologer, botanikere, fysikere, kjemikere, biologer, astronomer, astrologer, alternative terapeuter. Han er fredens engel og lar alt godt vokse. Han verner mot naturkatastrofer, brann og krig. Forbindes med de astrologiske tegnene tyren, jomfruen og steinbukken.
  • GABRIEL er kommunikatøren. Han er derfor en spesiell beskytter for alle som jobber med kommunikasjon og formidling, for eksempel avisbud, postbud, journalister, markedsførere, forfattere, lærere, billedkunstnere, skuespillere, klarsynte, språkkyndige og diplomater. Han beskytter det ufødte barnet, våker over vår mentale helse, åpner opp våre begrensninger og verner mot barnløshet og konflikter. Han er knyttet til de astrologiske tegnene fiskene, krepsen og skorpionen.
  • RAFAEL er helbrederen. Han leger både tanke, kropp og relasjoner. Han forbindes med alle typer helbredende arbeid, og knyttes til leger, tannleger, akupunktører, fysioterapeuter, psykologer, healere, osv. Han er knyttet til gruvearbeidere, alle som ferdes til havs, taktekkere, vevere, samt til kjæledyr, familie, reisende, pilegrimer. Han virker for god helse, et godt liv, og for utvidet forståelse mellom mennesker, dyr og natur. Forbindes med de astrologiske tegnene tvillingene, vekten og vannmannen.
  • MIKAEL er vokteren av rettferdighet, sannhet og balanse. Han er beskytter for barn, gravide, alle reisende, pilegrimer, sjøfolk, syke, alle samfunnets voktere (politi, jurister, dommere), apotekere, leger, butikkansatte, skreddere, gull- og sølvsmeder. Han knyttes også til transport og handel, til Frankrike, og han er vokteren av sjelene våre. Han beskytter mot sykdom, pest, krig, dødsfare, lyn, torden og uvær til sjøs. Han forbindes med de astrologiske stjernetegnene væren, løven og skytten.

Og noen ganger så både tror jeg og vet at vi er brukt som hjelpere for Universet selv også.
Ved at vi treffer noen tilfeldige på gaten og med ett så begynner vi å snakke om et emne som vi ikke helt selv skjønner hvorfor vi forteller til akkurat den personen. Men vi skjønner det da den personen plutselig svarer: Det var rart at du akkurat skulle nevne det. Det er noe jeg har gått og tenkt på lenge…. Ingenting er tilfeldig. Selv ikke hvem du møter akkurat den dagen.

Men vi mennesker har jo alltid muligheter for å ta egne valg så det er alltid vi som bestemmer til sist uansett. Men det kan nok hende at noen prøver å hviske oss litt i øret en gang i mellom..

Men en av hovednøklene til å oppnå kontakt med våre engler er nok det med å være tilstede i livet sitt. Være i nuet, være oppmerksom både på utsiden av seg selv og på innsiden.

Så prøv å ikke fly så fort i gjennom dagene dine så skytsengelen ikke rekker å følge deg ved din side!!

Er du medlem og vil lære mer om engler? Klikk på ditt medlemskaps-knapp under for å gå videre i din læreprosess.

Er du ikke medlem, men har lyst til å finne ut mer? Gå til oversikten over medlemskap

Medlemskapet som passer for deg

Jeg tilbyr deg som er interressert å abonnere på vårt medlemskap.
Et medlemskap gir deg tilgang til vårt private forum, alle videoer og meditasjoner i medlemsarkivet, utvalgte mini-kurs og rabbattordninger for tjenester vi tilbyr.
Jeg tilbyr 2 ulike medlemskap.

Inspirasjonsmedlemskap som er rimelig og har en varighet på 3 måneder.

Dybdemedlemskap for deg som ønsker å dra nytte av all informasjon vi tilbyr her på sidene.
Dybdemedlemskap kan du kjøpe på årsbasis.
(Vi tilbyr også årlig Dybdemedlemskapet med månedlige avdrag til samme pris.)

399,-

Inspirasjons-medlemskap
3 Måneder

4800,-

Dybdemedlemskap

12 måneder*

400,-/mnd

Dybdemedlemskap

12 måneder*