Horoskop - Månen - Orber

Horoskop Introduksjon

Av Hege Ravneng

Astrologi - som over, så under​

Hvor mange har ikke stått ute en stjerneklar kveld, sett opp, og kjent hvor magisk det er å se de blinkende stjernene høyt der oppe på himmelen?
Er det en spesiell mening i mønstrene de lager?
Kan det være en forbindelse mellom det som skjer der oppe på himmelen, og det som skjer her nede på jorda?
Som barn kjente jeg ofte på denne følelsen av undring og fascinasjon. Akkurat slik mennesker opp igjennom historien har gjort.​

Denne nysgjerrighet på stjernehimmelen var opphavet til den astrologiske vitenskapen, læren om sammenhengen mellom livet på jorden og himmellegemenes bevegelser. Nøye observasjoner og nedtegninger ble gjort av astrologprester for over 5000 år siden i Mesopotamia. De fulgte de 7 planetene som var synlig med øynene, og så hvordan de forandret sin plass både i forhold til hverandre og mot bakteppet av stjerner og konstellasjoner. De laget systematiske observasjoner for å finne varsler, tegn og gjentagende mønstre på himmelen som kunne sees i sammenheng med mønstrene i livet her nede på jorden.

“As above, so below, as within, so without as the universe, so the soul…»

Dette sitatet skal være et av de syv prinsippene fra en egyptisk-gresk visdomstekst fra 2-300 tallet skrevet av Hermes Trismegistus. Det sier noe om sammenhengen mellom alle ting i universet, at det som skjer oppe på himmelen er det samme som det som skjer her nede på jorden. Og det som skjer på innsiden av oss også er det som skjer på utsiden av oss. Hvordan planetenes bevegelser og sykluser korresponderer med de samme bevegelser og sykluser i livet på jorden og i vårt indre, og hvordan vi er forbundet med et ordnet og forutsigbart kosmos slutter aldri å forbause og fascinere meg. Å fordype seg i astrologiens enorme verden er en oppdagelsesreise, både ut i kosmos og dypt ned i seg selv.

Fødselshoroskopet

Slik vi ser det i astrologien er vi født på et spesielt tidspunkt fordi våre energier samsvarer med universets energier akkurat da. Den grunnleggende tanken er at hvert øyeblikk har sine egne unike kvaliteter som ligger kodet i mønstrene som planetene danner.

Ordet horoskop er et gresk ord der hora betyr time og skopos betyr iakttager. Horoskopet er et fryst bilde av himmelen sett fra jorden da du ble født. Sted, dato, år og klokkeslett for fødsel må til for å sette opp et nøyaktig horoskop.

Å se sitt horoskop eller fødselskart for første gang kan være overveldende. Det er et bilde fylt med symboler, tegn, tall og fargede streker som ikke er lett å forstå. De grunnleggende delene er planeter, tegn og hus. Planetene symboliserer ulike former for energi (hva), tegnene beskriver hvordan de ulike planetenergiene uttrykker seg (hvordan), mens husene symboliserer ulike livsområder som disse planetenergiene uttrykker seg i (hvor). I tillegg er det ulike vinkelforhold mellom planetene i horoskopet som kalles aspekter. Aspektene beskriver hvordan de ulike planetenergiene forholder seg til hverandre, hvordan de snakker sammen. Alt dette vil en astrolog studere når det skal gjøres en tolkning av et horoskop.

En tolkning av fødselshoroskopet kan hjelpe deg til å bli bedre kjent med deg selv, dine unike egenskaper, dine potensialer og talenter. Det gir også en mulighet til å bli mer bevisst hvilke temaer og områder i livet som kan oppleves som utfordrende. En forståelse av eget horoskop åpner øynene for så mye, ikke minst til hvem du er innerst inne, og til den veien du ment å gå i dette livet.

Selv om fødselshoroskopet forblir det samme gjennom hele livet vil det påvirkes av planetenes daglige forflytninger. Hvordan planetene i sin daglige gang står i forhold til ditt fødselshoroskop vil vise hvilke livsområder og temaer som aktiveres og blir fremtredende i livet ditt til enhver tid. Alt har sin tid, og vi er hele tiden i en kontinuerlig forandrings- og utviklingsprosess. Hva er klart for å spire og vokse i deg? Hva er klart for å utvikles og jobbes med? Det er som noe dypt i oss guider vår utvikling med kunnskap om hva vi vil trenge for å bli det vi er ment å bli i dette livet. Sett i dette lyset kan spenninger, konflikter og smerte som vi opplever være en budbringer som forteller oss at tingenes tilstand ikke er slik de skulle vært, at vi ikke er sanne mot oss selv.

Astrologi er et kraftfullt bevisstgjøringsverktøy som hjelper oss til å forstå at livet vårt har en mening, og horoskopet er en av de beste guidene som kan føre deg tilbake til deg selv.

Er du medlem og vil lære mer om horoskop? Klikk på ditt medlemskaps-knapp under for å gå videre i din læreprosess.

Er du ikke medlem, men har lyst til å finne ut mer? Gå til oversikten over medlemskap

Medlemskapet som passer for deg

Jeg tilbyr deg som er interressert å abonnere på vårt medlemskap.
Et medlemskap gir deg tilgang til vårt private forum, alle videoer og meditasjoner i medlemsarkivet, utvalgte mini-kurs og rabbattordninger for tjenester vi tilbyr.
Jeg tilbyr 2 ulike medlemskap.

Inspirasjonsmedlemskap som er rimelig og har en varighet på 3 måneder.

Dybdemedlemskap for deg som ønsker å dra nytte av all informasjon vi tilbyr her på sidene.
Dybdemedlemskap kan du kjøpe på årsbasis.
(Vi tilbyr også årlig Dybdemedlemskapet med månedlige avdrag til samme pris.)

399,-

Inspirasjons-medlemskap
3 Måneder

4800,-

Dybdemedlemskap

12 måneder*

400,-/mnd

Dybdemedlemskap

12 måneder*