Tankens kraft - Høysensitive - Drømmer

Drømmer introduksjon

Drømmer er magiske…

Aldri er vi så nære sannheten til å fortelle oss selv noe – som i fra våre egne drømmer. Drømmene kommer rett fra vår egen hjerne – ubevisst og med magisk informasjon til deg selv.

Drømmene dine viser deg det du ikke klarer å se hos deg selv i våken tilstand. 

Drømmene dine gir deg et vell av fascinerende informasjon i form av en fantastisk billedverden.

Men, for å bruke drømmeverktøyet vårt, så må vi huske våre drømmer. Husker du dine?

Det finnes metoder slik at du lettere kan huske drømmene dine:

  1. Den enkleste er å fortelle deg selv hver kveld du legger deg at: I natt husker jeg mine drømmer. Jeg husker det jeg drømmer. I morgen da jeg våkner husker jeg hva jeg drømte i natt.
  2. Legg en notatbok ved siden av sengen din. Om du skulle våkne opp i løpet av natten og huske en drøm, så prøv å skriv ned noen stikkord, slik at du lettere kan hente opp drømmen din dagen etter.
  3. Når du våkner opp om morgenen, prøv å ligg litt i sengen din før du reiser deg opp og blir aktiv. Da har hodet ditt lettere for å få ”festet” drømmen til tankene dine, slik at den ikke bare forsvinner av seg selv igjen.
  4. Mens du ligger der så spør deg selv hva du har drømt gjennom natten. Prøv å tenk eller føl igjennom drømmen din. Da er du fortsatt i en slik ”søvnig” tilstand så hjernen din enda lettere kan huske å ta deg tilbake til drømmen din. Da har du de rette hjernefrekvens bølgene som gjør at du er ”klarere” i hodet ditt.
  5. Gjør deg notater så fort du begynner å våkne til, slik at du får ned mest mulig i notatblokken din.
  6. Etter at du har fått noen drømmer på notatblokken din, så tegn deg gjerne et drømmekart. Tegn inn mennesker og symboler som har vært gjentagende i drømmene dine, og se om du kan finne en rød tråd gjennom drømmearbeidet ditt.

Nøkkelen er å være tålmodig. Lær kroppen din til at å huske drømmer er viktig. Når kroppen din skjønner det, så vil den handle deretter også – ved å gi deg informasjon fra ditt drømmeland og indre landskap.

Husk det å drømme er noe kroppen din kan. Vitenskapelig bevist, så drømmer hver person 4-5 timer i løpet av natten og det gjør du også.
Det drømmes allerede i mors liv. Så du begynte å drømme før du kunne snakke. Ha tillit.

Så hvorfor opplever vi ikke alltid å huske drømmene våre da?
Kanskje fordi vi ikke legger nok verdi og viktighet i drømmen vår, eller at den tar opp vanskelig ting som vi ikke vil vedkjenne oss, eller kjenne på.

Eller at vi har det rett og slett så travelt med å møte den nye dagen og rekker ikke å la drømmen komme til oss. Den forsvinner på vei ut til badet.

I dagens travle teknologihverdag, som vi vokser opp i nå, så legges det ikke så mye vekt på drømmens betydning. Men i tidligere tider var drømmen svært viktig, blant annet for indianerne og aboriginerne. De visste at i drømmene er der alt liv oppstår, og at dit går også livet tilbake til når vi sover og drømmer. Psykiateren Carl Jung kalte drømmeverden det kollektive ubevisste.

Drømmene hjelper oss til å få psykisk balanse, da drømmene våre bearbeider gjemte og glemte følelser. F.eks: Du legger deg om kvelden, føler deg nedenfor og har tunge tanker. Men så våkner du opp om morgenen – og føler glede. Da har drømmen balansert psyken din om natten.

Drømmen omfatter alle sider av det menneskelige livet, og den er i høyeste grad forbundet til den tid og det miljø vi lever i. Unntaket er drømmer som har sine røtter i vår arv, og drømmer som avslører uløste forstyrrelser i vår fortid. Slike forstyrrelser viser seg oftest gjennom mareritt.

Mareritt er faktisk veldig viktige drømmer, fordi de inneholder viktig informasjon til oss. Det er derfor kroppen vår velger å gi slike drømmer en ekstra dose med følelser, sammen med drømmen, fordi da husker vi den bedre og legger mer vekt på akkurat denne drømmen.

Drømmesymbolikken består av en rekke sammensatte bilder som representerer ulike tanker, ideer og budskap fra ulike perioder av vårt liv. Disse symbolene dekker både fortid og nåtid, og kan til og med gi antydninger om fremtiden. Drømmens rekkevidde er ubegrenset i tid og rom, derfor er det viktig å være åpen for hva drømmen vil fortelle, og ikke begrense oss til et enkelt tankesett, i tid og rom.

Drømmen gir oss informasjon om den fysiske og psykiske tilstanden vår. Ett eksempel på dette kan være en person som mangler jern og da drømmer om å spise uendelige mengder med lever.

De grunnleggende behovene hos mennesket er kjærlighet, respekt, forståelse og oppmerksomhet.

Hvis vi ikke får dekket disse grunnleggende behovene, kan det oppstå en følelse i oss av å ikke være elsket, ønsket eller verdifulle. Det kan føre til at vi blir avhengig av andre mennesker, for å få de behovene dekket, og vi søker stadig bekreftelse på disse grunntilstandene hos dem. Dette er også slik informasjon som kan bli vist oss gjennom våre drømmer.

Husk at det er deg selv som er regissøren for drømmen din. Det handler om drømmerens, dvs ditt, liv. Drømmen er som en gigantisk filmproduksjon hvor du selv har hovedrollen.
Se på drømmen som du ser på en film på tv, og overfør den til en forståelse slik at du skjønner informasjonen som ligger der.

Det er også veldig viktig å registrere hvilke følelser drømmen gav deg. Var det en god drøm med gode følelser? Eller var det en slik drøm som gjør at du våkner opp med en klump i magen?

Vi kan ha flere typer drømmer, slik som:

Mareritt drømmer: Målet til en slik type drøm er et forsøk på å helbrede gamle sår eller nåværende frykt. Vær ekstra nysgjerrige på slike drømmer, hvor det settes inn mye følelser fra kroppen. Det er en liten tilbakemelding til deg om at her er det nyttig informasjon, som det kan læres noe av. Egoet holder gjerne på gamle mønstre i våken tilstand, men i drømme får ikke egoet den påvirkningen på oss, og nettopp derfor kan slike drømmer gjøre noe balanserende med oss, gjennom søvn.

Gjentagende drømmer: Når du drømmer er det noe du vil minne deg selv på som du ikke har tatt hånd om, eller ikke er klar over, i våken tilstand. Så drømmer som gjentar seg kan sammenlignes med oppgaver som ikke er ferdig utført, eller som stadig blir mer synlig for deg i våken tilstand. Men det er ekstra spennende med drømmer som gjentar seg, fordi her er det tydelig et tema som det ubevisste sinnet ditt vil at du skal ta tak i når du er våken. Ta deg tid til å jobbe med dem og vær nysgjerrig på hva de vil fortelle deg.

Sanndrømmer: Noen mennesker har evnen til å ta inn informasjon om fremtiden gjennom sine drømmer. De som er sanndrømmere sier veldig ofte at når de våkner, så bare vet de at dette var en viktig eller en sann drøm. Noen må ha litt mer erfaring gjennom drømmene sine for å forstå at de er sanne. Det kan både være en gave og en utfordring å være sanndrømt. Spesielt i slike situasjoner hvor en føler at drømmen ikke har et godt utfall. Men en må bare prøve å se på det som en gave som alt annet. Det som er helt klart, er at du er ikke en sanndrømmer for at du skal gjøre om på fremtiden. En sann drøm kommer til oss fordi det er slik det vil bli i framtiden. Så det beste er bare å prøve å akseptere at en har slike drømmer som forteller oss noe som kommer til å skje. Du er tunet inn på en frekvens som vet noe om fremtiden.

Kompensasjon drømmer: Dette er drømmer som vi har for å kompenserer for noe. Har vi det veldig utfordrende i det virkelig liv, så kan vi oppleve drømmer om at alt er fryd og gammen.
Sliter vi økonomisk, så kan vi drømme om at vi trekker gulloddet og at vi vinner 1 000 000 kr, og alle våre problemer er løst. Vi drømmer det motsatte av hva vi opplever i hverdagen, slik at vi får litt ”flir og hvile”, og påfyll nattestid.

Drømmesymboler

Enkelte symboler er universelle, slik som lys og vann. Drømmesymbolene må alltid tolkes individuelt. De må sees i sammenheng med drømmerens situasjon, og dens opplevelse av symbolet.
Et eksempelpå dette er: hvis en person i drømmen ikke ser, fordi det er mørkt, så vil dette kunne tolkes ulikt basert på drømmerens alder. Er personen ung kan det være fordi hun/han ikke aksepterer situasjonen, mens det for en eldre person kan bety redsel for døden. Det kan også bety at en person har for dårlig syn og trenger hjelp med dette.

Vann, kilden og grunnlaget til alt liv, arketypisk symbol for det ubevisste riket, der livet både begynner og slutter. Dypt vann er et bilde på det ubevisste. Drømmer man at man dykker dypt, betyr det at man leter etter livets hemmeligheter – det ytterste mysteriet som finnes begravd i den ubevisste drømmerens potensial og energikilde. Vann er følelser i alle varianter. Klart, varmt, kaldt, snø og grumsete vann, forteller hvordan vi har det.

Mat, symboliserer livet og fruktbarheten. Man tilfredsstiller sine behov. Mat kompenserer de seksuelle ønskene, og assosieres også til næring og livskraft. Mat i drømmen relateres også til drømmerens følelsesmessige utvikling, avhengig av hva man spiser. Mat er livsnødvendig for den fysiske kroppen. Oversatt til drømmen, blir det kjærlighet og næring til psyken.

Frukt – om høsten når treet bærer frukt etter en befruktning i løpet av våren, har det foregått en modningsprosess i løpet av varme sommerdager. Symbolsk er det en modenhetsutvikling hos drømmeren, som har passert ulike faser og sluttproduktet er moden frukt. I noen sammenhenger er det et seksuellt symbol, for formen assosieres med kjønnsorganet. Bananer og andre langsmale frukter avbilder penis, mens plomme, fersken eller fiken refererer til vagina. Eplet er symbol for kjærlighet og kvinners bryst.

Penger – symboliserer drømmerens verdi og verdighet, men betegner også tid, energi og kjærlighet. Er det ikke nok penger, kan det innebære at tiden går for fort, og man har ikke krefter nok til å gjennomføre det man har tenkt. Er noe for dyrt, anser drømmeren at for å nå noe hun/han ønsker, kreves det en innsats som er for stor i forhold til resultatets verdi. Nekter man å ta imot penger kan det symbolisere en avvisende holdning til å ta imot kjærlighet.

Husets symboler

Parallelt med kroppen er hjemmet eller huset et gammelt arketypisk, forhistorisk og tradisjonelt symbol – for den menneskelige karakter og personlighet. Husets ulike funksjoner og deler, betegner forskjellige sider hos drømmeren. Sammenfattet kan man si at en husdrøm i de fleste tilfeller representerer drømmeren selv. Hvis man i drømmen er bevisst på at huset tilhører noen annen, betyr det at man har et ønske om å være som denne personen – om enn bare midlertidig.

Hus – representerer drømmerens personlighet, ekssempelvis et falleferdig hus kontra et solid hus.

Ukjente personer i huset – drømmerens skjulte sider og egenskaper, samt hvordan drømmeren opplever dens karakter. Kan også symbolisere inntrengning i en svak personlighet, hvor man har vanskelig for å beskytte seg selv fra noen, selv om man trenger selskap og støtte.

Tomt eller øde hus – et ubebodd hus forfaller. Overgivelse og ensomhet, fysisk så vel som psykisk forfall. Er det øde huset bebodd, er det en positiv indikasjon på at drømmeren har funnet seg selv på nytt i den psykologiske ødemarken. Nytt håp gror når det gjelder det som hun/han antok var mistet og dødt.

Mennesker i drømmen.

Drømmen er alltid personlig og kjente personer som vi tar inn i drømmen, kan representere sider ved drømmeren, men kan også være tatt inn som støtte, så ikke drømmeren skal føle seg ensom. Ukjente personer kan være ukjente sider ved drømmeren selv, eller det kan være noe drømmeren ikke aksepterer ved denne personen.

Personer som står drømmeren nær, eksempelvis familie, representerer som regel seg selv. Hvis drømmeren er i barndomshjemmet og foreldrene ikke vises, kan det bety at drømmeren ikke har god kontakt med røttene sine.
Hvis drømmeren har et problem som ikke kan løses her og nå i drømmen, vil drømmen føre oss hjem for å komme til bunns i problemet – ved å se på røttene. Drømmen kan sette inn andre personer til å representerer seg selv, hvis det drømmen tar opp oppleves som sårt eller vanskelig for drømmeren. Eksempelvis kan en venninne bli latterliggjort i drømmen, og da vil det ikke oppleves like vanskelig som om det var en selv,  i samme situasjon.

Dyresymboler

Nest etter menneskene og huset, er dyrene de vanligste gjestene i våre drømmer. De forekommer i alle former, fra de mest monster-aktige, til siviliserte menneskelignende skapninger. Generellt sett representerer dyret alle de krefter og prosesser som ikke er rasjonelle av natur; biologiske motiv eller drifter. Dette kan være instinktive og irrasjonelle impulser og seksuelle begjær – det vi kaller dyriske trekk i menneskelig adferd.

I den individuelle symbolikken kan dyrene representere mennesker, dersom drømmeren identifiserer en person med et dyr.

Ville dyr – representerer instinkter og drifter. De farlige dyrene symboliserer en indre frykt for de animale driftene, som tilsynelatende oppleves truende på det ubevisste dyp. Hos ungdommer i løsrivningsfasen kan det ville dyret representere en av foreldrene. Dyr kan også symbolisere farlige og fryktede mennesker som vi klassifiserer som truende fiender.

Tamme dyr – drømmeren har lært seg å kontrollere de animalske drifter og instinkter. Dyreunger og lavt utviklende dyr er generelt et symbol for menneskets manglende evne til å modnes, og peker på naive trekk eller mindre utviklet psyke.

 

Transportmidler.
Disse forteller noe om hvordan drømmeren tar seg frem i livet. En sykkel vil representere ungdom, eller en umodenhet i drømmeren. En bil som drømmeren kjører selv vil kunne bety at hun/han har styringen i eget liv – og et kjøretøy med stor motor vil være en person med stor kapasitet.

Kvinnesymboler.
Kvinnesymboler er rundere symboler som klokke, boller, noe som kan ha ting oppi seg. Finnes gjerne i huset og hjemmet slik som bord, stol, kommode. Huset er kvinnens verden fra gammelt av og det preger symbolene våre. Kvinner har mer fokus på indre saker og er ofte orientert innover i seg selv.

Mannssymboler.
Mannssymboler er mer orientert utover, symboler ute i verden. Avlange saker som tog, fly, saker med kraft i seg, samt våpen som gevær og pistol.

Livets vei.
Veien vi tar oss frem på i drømmene viser hvordan vi har det. Er veien full av humper og hull? Er det bratt, går det nedover eller er det flatt?

Drømmefangeren er et fint ornament og en symbolikk å henge fra seg på soverommet sitt. Slik kan du da skape en bevisstgjøring på det her med å huske drømmene dine. En fin liten påminner.

De gamle sagnene fra den amerikanske urbefolkningen sier at du skulle henge opp drømmefangeren ved sengen (helst i vinduet) til den sovende.
Nettet på drømmefangeren skulle da fange opp marerittene som kom svevende løpet av natten, også ville morgendagens solstråler som traff fangeren rense de vonde drømmene bort, mens alle de hyggelige og lærerike drømmen vil skli lett og lekent i gjennom drømmefangeren og slippe de fram til den sovende personen

Er du medlem og vil lære mer om drømmer? Klikk på ditt medlemskaps-knapp under for å gå videre i din læreprosess.

Er du ikke medlem, men har lyst til å finne ut mer? Gå til oversikten over medlemskap

Medlemskapet som passer for deg

Jeg tilbyr deg som er interressert å abonnere på vårt medlemskap.
Et medlemskap gir deg tilgang til vårt private forum, alle videoer og meditasjoner i medlemsarkivet, utvalgte mini-kurs og rabbattordninger for tjenester vi tilbyr.
Jeg tilbyr 2 ulike medlemskap.

Inspirasjonsmedlemskap som er rimelig og har en varighet på 3 måneder.

Dybdemedlemskap for deg som ønsker å dra nytte av all informasjon vi tilbyr her på sidene.
Dybdemedlemskap kan du kjøpe på årsbasis.
(Vi tilbyr også årlig Dybdemedlemskapet med månedlige avdrag til samme pris.)

399,-

Inspirasjons-medlemskap
3 Måneder

4800,-

Dybdemedlemskap

12 måneder*

400,-/mnd

Dybdemedlemskap

12 måneder*