Regresjon - Akasha-arkivet - Karma

Regresjon Introduksjon

Regresjon! Tidligere Liv!

Vi som jobber med regresjon mener vi lever i en fysisk kropp – med en udødelig sjel. Vi er evige. At vi er knyttet til en sjel som lever mange forskjellige liv. Og i hvert liv har vi en oppgave vi har gitt oss selv og som det er meningen at vi skal lære oss gjennom dette livet. Og vi rekker jo ikke å lære oss alt gjennom et liv derfor trenger vi så mange…

Man behøver ikke tro på tidligere liv for å få en effekt ut av å få informasjonen fra tidligere liv. Det som er hele meningen er å finne alle de små puslespillbrikkene som gjør at bildet ditt blir helt. Og da er det mange biter å velge mellom for lindring i kropp, sjel og sinn.. Og regresjon er også en av brikkene våre… 

Så målet med regresjon eller kunnskapen om tidligere liv er at mennesket skal ha enda en mulighet for å bli helere i sin utvikling i dette livet.

Så derfor spør jeg deg:

  • Så ville du levd livet ditt annerledes om du kunne forstå og integrere at du er udødelige?
  • Og er du villig til å gjøre en ekstra innsats i dette livet om du visste du ville få det enklere i det neste?

Dette er veldig spennenende spørsmål å stille seg selv. Fordi det kan gjøre at du endrer tankegangen og følelsene dine rundt hvordan du velger å leve dette livet her.

Så hva er det egentlig regresjon betyr:

Regresjon går ut på å bevege seg ned i underbevisstheten sin via dyp meditasjon. Og når vi får kontakt med underbevisstheten så kan vi oppleve følelser som er koblet til hendelser både i dette livet og i tidligere liv. 

Regresjonen gir oss også muligheten til å gi slipp på opplevelsen fra tidlig i vår barndom og nøytralisere mønstre vi har lagd oss ut ifra disse tidlige opplevelsene og erfaringene. 

Har du utfordringer du ikke vet hvordan har oppstått, eller om du vet det – men ikke vet hvordan du skal klare å gi slipp?
Da kan regresjon hjelpe deg til å bli fri fra negative erfaringer og opplevelser.

Ofte husker vi ikke eller forstår ikke at en opplevelse tidligere i dette livet eller i ett annet liv er årsaken til utfordringer vi har i oss selv eller med andre i dag.

Så hva tror vi egentlig er hensikten med flere liv?

Vi har alltid frie valg og vilje og kan velge ”bort” eller velge ”inn” muligheter i livet vårt. Hensikten med det hele er å ha et liv som gjør at vi finner balansen i kjærlighet, frihet, tålmodighet, empati og aksept.

Så hadde vår opplevelse av en person som trigger oss og som vi kanskje er litt ergelig på – vært andreledes om vi visste og tenkte på – at han kom fra samme kilden som deg selv?

Hadde vi sett på den personen med litt andre øyne da tro??
Tenk litt å det!

Om du hadde vært på en teater forestilling hvor alle skuespillerne spilte med masker på – hvor den ene skuespillerne spilte en snill og hyggelig rolle – og den andre skuespilleren spilte rollen som den ufordragelige – og når stykket var slutt og alle skuespillerne tok av seg masken og du oppdaget at alle rollene var spilt av Brad Pitt?
Hadde du sett andreledes på den ufordragelige rollen da?
Hvis du visste at han spilte den rollen også?
Ja for hvis alle vi kommer fra samme kjerne – er vi ikke alle faktisk ett da??

Har du noen gang hatt følelsen av déjà vu?
Vært på steder der du syntes at du føler en tilknytning til selv om du aldri har vært der før ? Vært på ukjente plasser for første gang likevel vet du hvordan det ser ut der? Møter mennesker som du aldri har møtt før, men likevel føler du at du har kjent dem hele livet?

Hvis JA – så er det fordi du har ubevisste minner fra dine tidligere liv ♥

Da er det noen som tror at du får et lite glimt av den reisen som du har planlagt fra den andre siden før du kom hit ned på jorden.

Noen mener jo på at før vi velger å ta reisen ned til det jordiske livet vårt så legger vi en liten plan sammen med de andre sjelene i sjelsgruppen vår. Og det er den planene der vi mener at du får et glimt av da du opplever en dèjà vu.

Dette med sjelsgrupper er også spennende.

Mange mener at vi har en fellesgruppe som vi har valgt oss som vi dra på ”oppdrag” sammen med ned til denne jorden. I det ene livet er du kanskje mor og datter, neste live er dere kanskje søsken, ektefeller osv. Vi reiser ned i sammen tidsepoke og reiser hjem igjen på litt forskjellig tidspunkt, men venter ofte til alle er kommet ”hjem” før neste ”arbeidsdag” begynner her nede på jorden igjen.
Jeg har også flere ganger fått denne samme forklaring fra åndeverden at det er slik det foregår.

Mine erfaring er at de eldre sjelsgruppene har ”tatt på seg” større utfordringer for å lære de siste og mest vanskelige verdiene som kan aksepteres av et ego. Dermed både ser og opplever jeg at vi også har sjelsgrupper som er en yngre utgave.
Og de sklir litt lettere gjennom livet her nede og har mer tilgang på både materialistiske ressurser og goder en mage andre har.

Husk at meditasjon er en fin måte å få kontakt med det ubevisste sinnet. Der ligge også minnene etter forrige liv. Å komme bakenfor egoet og ikke la seg bli styrt av sitt eget forsvar er en nøkkel når vi jobber med tidligere liv!

Å husk: Alt blir litt lettere med trening. Mer en forener seg med tanken om evig liv gjennom sjelen, jo lettere blir det også å få informasjon gjennom meditasjon og øvelser om tidligere liv.

Alle har vi bare vår egen måte å prøve å finne veien vår ”hjem” i dette livet vi lever i nå! Vær raus med dine medmennesker og prøv å se bakenfor så godt du kan før du gjør deg opp en mening om hva det handler om hos andre.

I forhold til tidligere liv så kan det handle om å finne balanse mellom livene også !

Veldig ego i forrige liv og fikk en stor smekk for det. Så kanskje vi velger å være veldig ettergivende i dette liv også og får kanskje smekk for det i tillegg.

Husk det er ditt liv og din reise, men ha også forståelse for at andre har sitt liv, sin reise og sin lærling. Vær et medmenneske!

Det jeg har oppdaget i mitt arbeide med mennesker og regresjon og karma er at mange legger inn en motpol i forhold til oppgaven i dette livet.
Som om den skal bli en ekstra utfordring i den hensikten at vi må kjenne litt på det å få det til: Skal ikke være enkelt om det er en viktig avtale for selve livet! Og hvis du i tillegg er en litt eldre sjel.

Har flere slike eksempler:

Hadde en dame som hadde en sannhet om at forandring er skummelt. Det var en sannhet som satt helt inne i ryggmargen hennes. Men vi kom fra til at meningen hennes i dette livet var faktisk ”Å utvikle seg”!
Så med en motpol på at forandring er skummelt – blir det en ekstra utfordring å skulle utvikle seg.

Eller en annen person som ikke fikk noen oppmerksomhet fra sine foreldre og følte ekstra på avvisning – hadde som oppgave å skrive en spesiell bok som sikker mange kan ha noen sterke meninger om og få avvisning på.

Alltid når vi er inne på regresjon så kommer vi ikke utenom visse personer som ikke har vært snille eller som har bemerket seg ekstra her nede på jorden.
Slik som f.eks Saddam Hussein eller Hitler.

De som jobber med regresjon på høyt nivå har noen tanker om det. Selv om vi bare alle har vår egen sannhet på det.

De mener på at vedrørende slike mennesker så er det den frie vilje som har tatt helt over. Mistet kontakt med sjelen sin og lyset sitt. At det er sjeler som har gitt seg selv en oppgave, men som har mislykkes i det. Så de håper og tror at i dette livet så skal de lykkes med å kjenne på den mørke siden av seg selv, men dessverre mislykkes de i det også.

Gjennom mitt arbeide med mennesker og med muligheter for å ta ned informasjon fra Universet så har jeg vært så heldig å fått lov til å være med på glimt fra tidligere liv hos mine kunder.
Det er ofte det når jeg utfører healingtjenester eller sitter i en coaching situasjon at det kommer informasjon til meg fra kundens tidligere liv. Og da jeg får det så er det ofte en mening med den informasjonen fordi den kan settes i sammenheng med en utfordring de har i dette livet.

Jeg skal dele litt her så det kanskje kan være letter å forstå hensikten med å få kjennskap til tidligere liv. Igjen handler det om kunnskap til å forstå seg selv og hvilke følelser vi kjenner på og hvilke valg vi velger å ta i dette livet.

Jeg har en flott mann som går hos meg på coaching fordi han opplever at han stadig setter sitt eget liv på vent – i forhold til hele tiden å velge å stå opp for å hjelpe sin egen barndoms familie med sine utfordringer.
Han føler at han velger bort seg selv og sin nystiftede familie. Altså gir bort plassen sin her i livet for at andre kan benytte seg av hjelpen hans. Han tar ikke plassen sin og er hele tiden på tilbudssiden og vil hjelpe til selv om han egentlig ikke vil og ser selv at han setter seg selv og sine forventninger på vent.

Ja – så hvorfor slutter vi ikke bare med det da.

Når vi er klar over problemet vårt og i tillegg ikke syntes noe om det?? Det som kom opp frem under arbeide med tidligere liv og med informasjon fra Universet var at denne flotte mannen hadde vært en stor og sterk slave i sitt tidligere liv. Gikk med lås rundt halsen sin som var koblet til et felles kjede hvor det var 9 stk. andre slaver også koblet til. Denne mannen her var den største og den sterkeste og var litt bedre sliten en mange andre under den tiden, da han hadde det vi den gang kunne kalle en ”grei slaveeier”.

Så 1 gang i året om det hadde gått med fortjeneste på gården og avlingen var vellykket, så slapp denne gårdseieren fri 1 slave til jul. Han hadde laget et slikt system så det var den som hadde steget opp til den første plassen på lenken som var den som ble sluppet fri. Alle de nye slavene måtte ta den bakerste plassen og jobbe seg oppover i systemet på lenken.

Det som var utfordringen til denne mannen her var at han stod hele tiden på plass nr. 1 som han hadde jobbet seg opp til pga. av sin styrke, men hver gang det skulle slippe fri en ny fange så gav han bort plassen til sin en litt lengre ned i køen på lenken sin. Fordi han trodde at den personen ikke ville klare 1 år til på marken som slave. Han gav bort plassen sin til de som var det svakeste leddet i lenken fordi han trodde at de ikke ville overleve så lenge til i slavearbeidet. Han visste selv at han hadde styrke og utholdenhet og dermed ville klare seg 1 år til.

Men så viste det seg da at når det endelig ble hans tur og han valgte å slippe seg selv fri – var han blitt en gammel sliten mann. Det var ikke mye igjen av styrken hans til å nyte livet slik han alltid hadde drømt om og han døde like etterpå.

Etter at denne historien kom fram for denne mannen ble han veldig lei seg. Og han kjente i sine følelser at her var det noe med historien som stemte for han.
Han sa at han alltid hadde gått og følt at han hadde noe rundt halsen sin. Akkurat som om noe strammet til der hele tiden, men hadde jo selvfølgelig bare akseptert at det var slik han hadde det i hverdagen. Han hadde noen andre referansepunkt også som vi kunne sette sammen fra livet han nå og til det gamle livet som kom fram. Og det gjorde at han fikk en aksept på at dette var nok helt rett og det ville han gjøre noe med.
”Ikke enda et liv jeg skal bruke på den samme utfordringer og jeg ønsker heller ikke å måtte ta denne oppgaven i neste liv igjen også” var hans konklusjon.

Nå som han fikk mer forståelse for hva han hadde gitt bort i sitt tidligere liv og den bevisstgjøringen han nå fikk med at han holdt på med akkurat det samme nå igjen, så tok han noen gode valg for seg selv slik at han kunne føle seg mer fri…
Så ny innsikt gir muligheter for å ta nye golde valg!!

Så slik kan også en regresjon oppleves og læres ifra… 

Men samtidig i dette livet her så er det alltid mulighet for å ha frie valg. Derfor så kommer vi akkurat så langt som vi kan komme ut ifra hvor villig ego er til å gi slipp å ha tillit til at det finnes flere liv.

Også vet jeg jo det…

At det vi ikke rakk å få på plass denne gangen – det får vi en ny mulighet for å ta igjen i neste liv.
Målet er jo ikke å komme først ”i mål” å bli fortest ferdig med livet sitt, men å nyte reisen vi har her.

Jeg har hørt noe si: Hvordan kan jeg begynne noe nytt med hele gårsdagen inni meg? Så min sannhet er det at vi blir mye mer påvirket av våre tidligere liv en vi kanskje er klar over..

Hva tror du ?

Er du medlem og vil lære mer om regresjon? Klikk på ditt medlemskaps-knapp under for å gå videre i din læreprosess.

Er du ikke medlem, men har lyst til å finne ut mer? Gå til oversikten over medlemskap

Medlemskapet som passer for deg

Jeg tilbyr deg som er interressert å abonnere på vårt medlemskap.
Et medlemskap gir deg tilgang til vårt private forum, alle videoer og meditasjoner i medlemsarkivet, utvalgte mini-kurs og rabbattordninger for tjenester vi tilbyr.
Jeg tilbyr 2 ulike medlemskap.

Inspirasjonsmedlemskap som er rimelig og har en varighet på 3 måneder.

Dybdemedlemskap for deg som ønsker å dra nytte av all informasjon vi tilbyr her på sidene.
Dybdemedlemskap kan du kjøpe på årsbasis.
(Vi tilbyr også årlig Dybdemedlemskapet med månedlige avdrag til samme pris.)

399,-

Inspirasjons-medlemskap
3 Måneder

4800,-

Dybdemedlemskap

12 måneder*

400,-/mnd

Dybdemedlemskap

12 måneder*