Personlig utvikling

NLP Livsmestring Coaching

Definisjonen på en coach:
En personlig suksess trener – en tilrettelegger – en inspirator som bidrar til å bevege mennesker til en ønsket tilstand og egen måloppfyllelse.

En Coach stiller de rette spørsmålene slik at du får en bevissthet om dine muligheter, mål og drømmer. Stiller spørsmålene slik at du får kontakt med din egen ubevissthet. I det ubevisste har du tilgang til alt du trenger av dine ressurser for å få det livet du ønsker deg og hente ut den beste utgaven av deg selv.

Start video

Det som er fint med coaching er at det ikke er så mye fokus på fortid, men nåtid og fremtid. Der er fremtiden vår vi har muligheten til å legge til rette. Dermed så behøver ikke klienten å gå så mye inn i de negative opplevelsene sine fra fortiden og lage seg nye referansepunkter i nåtiden.

Fortiden er allerede lagt og vi kan kun endre vårt syn, tanker eller følelser vi sitter igjen med fra disse opplevelsene.

Medium konsultasjon / Spirituell coaching

Et medium arbeider med Universet og dens kraft som en samarbeidspartner. Jeg kobler meg på energien og kan hjelpe deg med å finne ut av hvilke avdøde/guider/ hjelpere du har på besøk her og nå. Jeg er et bindeledd av informasjon som formidles mellom himmel og jord.

Start video

Min måte å jobbe på som medium er at jeg henvender meg aldri over til den andre siden for å tilkalle noen etter ditt ønske. Jeg registrere heller de som allerede har funnet veien ned til deg fordi de vil si deg noe. Jeg har alltid tillit til at de som kommer frem er akkurat de som skal gjøre det og at de har den mest verdifulle informasjonen som skal overleveres her og nå. Jeg har stor ydmykhet for åndeverden og formidler med den største respekt.

Reikihealing / Fjernhealing

Jeg er utdannet Reikimaster og utfører healing tjenester.
Healing har en sentral plass i norsk folkemedisin. Reiki forsterker livskraften din og gjør at energiene i kroppen blir mer balanserte. Reiki styrker kroppens og sinnets selvhelbredende evner.
Energien understøtter og forsterker andre behandlingsformer som personen får i tillegg til healingen.
Reiki virker uavhengig av tro og kan mottas av alle.

Start video

Kontakthealing:
Behandlingen foregår slik at vi gjerne tar en liten samtale med klienten først. Deretter legger klienten seg på benken med klærne på. Så legge vi hendene våre på bestemte plasser på kroppen.

På disse plassene vet vi at kroppen har mulighet for å ta inn mest energi. Vi healere gir ikke av vår egen energi, men er som en ledning som overfører den universelle livsenergien videre til kunden. Personen som mottar healingen kan ha forskjellige opplevelser under behandlingen.
Noen kjenner veldig varme, noen sovner, noen opplever tankevirksomhet, noen blir veldig rolige og noen opplever å få veldig energi. Alle opplevelser er like riktige for de som ligger på benken, da kroppen vår selv velger hvordan vi skal benytte oss av energien som vi får tilført. Noen klienter ønsker at behandlingen skal foregå i stillhet, mens andre klienter foretrekker å prate. Healing virker uavhengig av om du tror på healingen eller ikke.

Fjernhealing:
Reikienergien kan også sendes til personer, slik at klienten ikke behøver å møte opp på senteret vårt for å få en healing. Reikienergien kan sendes uavhengig av tid, sted eller rom.
Denne behandlingen foregår slik at vi snakkes sammen på telefonen og finner ut hva du vil ha healing for. Så avtales klokkeslett om når fjernhealingen behandlingen skal utføres. Da ber vi gjerne klienten om å ha en liten stille stund for seg selv, men fjernhealingen pågår..

Det er bare for å ha muligheten til å registrere om det skulle komme noen “indre svar” til kunden eller behandleren under behandlingen. Vi snakkes da gjerne på telefonen dagen etter behandlingen for å dele opplevelser. Noen ganger kommer det opplevelser, andre ganger kommer det ikke.
Denne prosedyren gjentas 3 ganger, slik at en fjernhealing behandling består av en startsamtale og 3 ganger fjernhealing med oppfølgende samtaler.
Disse 3 fjernhealingene skal utføres over en tidsperiode på 1 uke.

Jeg er også medlem av Det Norske Healerforbundet.

Drømmetydning

Drømmen er et unikt redskap til å bli kjent med seg selv. Det er som om du får et uåpnet brev i postkassen din hver natt hvor du har muligheten til å få nyttig informasjon. Drømmen handler om menneskets følelsesliv, mens hverdagen vår er mer styrt av fornuften. Drømmen fungerer som et røntgenbilde av vår psyke. Den viser hvilke grunnleggende behov og følelser vi har. Drømmen gir oss informasjon om den fysiske og psykiske tilstanden vår og hva vi er mest opptatt av akkurat nå. Eller det kan ligge en grunnleggende utfordring gjennom hele livet ditt, slik at du har en repeterende drøm gjennom flere år.

Trommereiser

Ved bruk av trommereiser i en behandling så er det trommens vibrasjoner og lyd frekvenser som gir effekten og resultater. Gjennom trommens vibrasjoner som virker som healing på energifeltet til klienten og dermed å gis det muligheter skape balanse å gi slipp på gamle mønstre og blokkeringer. Behandlingen starter med en samtale hvor vi setter fokus på det som ønskes å endres på. Gjennom kommunikasjon, bevisstgjøring og trommens lydbalansering opplever klienten at en slik behandling er til hjelp både på kropp, sjel og sinn.